Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd:

  • Łukasz Górski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Piotr Piaszczyk Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Smogór Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Wykurz Członek Rady Nadzorczej
  • Jakub Zamojski Członek Rady Nadzorczej
  • Roman Tworzydło Członek Rady Nadzorczej